Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Nieuws

Bestuursmutaties

13.02.15
Monique Breijnaerts uit Venray is toegetreden tot het Bestuur van Stichting Calebas.
Zij vult de vacature in van secretaris. Het bestuur is erg blij met deze versterking.
Haar wordt veel succes toegewenst.
De heer Jo van Lieshout uit Venray heeft begin 2014 afscheid genomen als ambassadeur. Tevens vervulde hij de functie van notulist van de bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft haar waardering uitgesproken voor de bewezen diensten.

Filmproject met Marijn Poels

13.02.15

In november zijn in het werkgebied in Ghana opnamen gemaakt voor een film over het werk van onze stichting. Jan Fleurkens heeft het project begeleid. Naar verwachting zal de premiere van de film plaatsvinden in april of mei van 2015. De film zal ook worden uitgezonden door omroep L1 op zondag 26 april 2015 en vervolgens door Peel en Maas TV.

 

 

Stichting Calebas op Peel en Maas TV

06.11.14

Stichting Calebas verandert koers, inclusief interview met Jan Fleurkens vanuit Ghana.

Klik op onderstaande link voor het interview:

http://www.youtube.com/watch?v=NLcH_CrC_eY&list=PL19A5DE746B66A67B

 

Jaarverslag 2012 beschikbaar

03.07.13

Het bestuur van Calebas heeft op 19 juni het jaarverslag 2012 vastgesteld. In dat jaar heeft Calebas vier projecten gefinancieerd: een microkrediet voor een vrouwenproject in Kajelo, medefinanciering van een waterproject van Kiwanis en Cordaid, een irrigatieproject in combinatie met voornoemd waterproject en de bekostiging van de lokale projectmedewerker. Aan deze projecten gaf Calebas € 20.100,-. Tevens werd weer een deel van de bouwkosten van het kantoor voor de Kalebash Foundation afgelost. Voor beheerskosten had Calebas slechts € 875 nodig. Het hele jaarverslag kunt u downloaden.

Download jaarverslag 2012

Bestuursmutaties

15.07.12

Nieuw bestuurslid 

Mevrouw Marlies de Loo, tot voor kort burgemeester van Gennep, is toegetreden tot het bestuur van Calebas. Marlies is goed bekend en gekend in onze regio en heeft een geweldig groot netwerk. Ze voelt zich zeer betrokken bij de doelstelling van Calebas. We zijn zeer ingenomen met haar komst.

Erelid

Pierre Nijssen is teruggetreden als voorzitter. Pierre heeft grote verdiensten voor Calebas en heeft het bestuur vanaf de oprichting bekwaam, enthousiast en inspirerend geleid. Het bestuur is hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet en heeft Pierre bij diens afscheid benoemd tot erelid. Zo blijft hij betrokken bij onze stichting.

Waarnemend voorzitter

Henk Raedts, secretaris van Calebas, neemt de voorzittersfunctie tijdelijk waar. Naar verwachting slagen we erin om begin 2013 een opvolger van Pierre Nijssen te vinden, zodat de waarneming niet lang hoeft te duren.

Kiwanisproject van start

26.04.12

 


 


 


 
In april 2012 is het door Kiwanisclub Schieëpersland en Cordaid gefinancierde project in de regio Bolgatanga van start gegaan. Twee waterputten worden gemechaniseerd terwijl ook een stuk land wordt geïrrigeerd zodat landbouw mogelijk wordt.
De bedoeling is dat het project in juni voor de regenperiode voltooid is.

Al meer dan € 100.000

23.02.12
Sedert de oprichting (eind 2007) heeft Stichting Calebas al meer dan € 100.000 bijeengebracht voor projecten. Dat is inclusief een groot mechanisatieproject van waterputten, dat uit de opbrengsten van het grote theaterfeest, georganiseerd door Kiwanis Schieëpersland uit Venray. Dankzij de medewerking en stevige ondersteuning van Cordaid kan het project in 2012 worden uitgevoerd.

Bouw steunpunt
In 2012 zal een actie worden gestart voor de financiering van een kantoorpand tevens instructieruimte voor de Kalabash Foundation in Bolgatanga. Van daar uit worden de werkzaamheden ter plaatse georganiseerd.

Microkredietprojecten voor vrouwen

23.02.12

De eerste kredieten lopen inmiddels meer dan een jaar. Uit een evaluatie blijkt dat het project succesvol verloopt. Het principe is eenvoudig. Vrouwen worden met een krediet van ongeveer € 100 geholpen met het opbouwen van een zelfstandig bestaan. De in 2011 ontvangen gift van de Venrayse Stichting Divinolandia is inmiddels beschikbaar gesteld aan een vrouwengroep van de Kajelo Community in Ghana.

Nieuwe ambassadeur en adviseur

23.02.12
Stichting Calebas probeert haar netwerk te vergroten met mensen die daadwerkelijk met raad en daad het werk van de stichting mogelijk maken. Wij zijn dan ook heel blij met twee mensen die ons daarbij komen helpen.

Het zijn de heren Jo van Lieshout uit Venray, voorheen directeur van de regionale welzijnsorganisatie Synthese en Leo Janssen eveneens uit Venray, voorheen bedrijfskundig adviseur. Beiden hebben een grote staat van dienst en wij zijn heel blij met hun kennis en ervaring.

Reis naar Ghana

23.02.12
Begin januari 2012 heeft een delegatie van het bestuur met enkele belangstellenden weer een bezoek gebracht aan het werkgebied van de Kalabash Foundation in de omgeving van Bolgatanga en Navrongo. Zij hebben gerealiseerde projecten bezocht, gesproken met lokale overheden zoals burgemeester, chiefs van communitys en de lokale bevolking. Daarbij is een goede indruk verkregen van het bestede geld en wat nog nodig is om de noden in dat gebied verder te verlichten. De reizen worden regelmatig georganiseerd voor belangstellenden, potentiële sponsoren en donateurs. Uiteraard zijn de kosten geheel voor eigen rekening.

Presentatie op school in Malden

23.02.12
Calebas probeert niet alleen geld te verzamelen voor het realiseren van haar doelen maar doet ook haar best om voorlichting te geven. Dat doet zij voor iedereen die interesse heeft in het ontwikkelingswerk in Afrika in het algemeen en in Ghana in het bijzonder. Ook basisscholen hebben belangstelling. Henk Raedts en Geert Volleberg hebben zo een presentatie gegeven op een basisschool in Malden aan kinderen van groep 7 en 8. De kinderen hebben, gelet op hun reacties genoten van de informatie en zijn nu weer beter op de hoogte van de leefomstandigheden van hun leeftijdsgenoten in de armste gebieden van de wereld.

Ruime opbrengst vastenactie

23.02.12

De opbrengsten van de vastenactie in 2011 waren bestemd voor de bouw van een waterput in de missie van father Paul in de omgeving van Navrongo. De waterput is medio 2011 opgeleverd en voldoet aan alle verwachtingen.

 

 

Top opbrengst bij Theaterfeest Kiwanis

21.10.11
Bijna 62.000 euro voor Kalabash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Theaterfeest van Kiwanisclub Schieëpersland heeft een totaalbedrag van bijna € 62.000 opgebracht. Voor de serviceclub een recordopbrengst, mede dankzij een bijdrage van Cordaid. Het Theaterfeest werd muzikaal opgeluisterd door Rowwen Heze en het 11-jarige Venrayse muziektalent Rangel Silaev.

Het Theaterfeest stond in het teken van de Kalabash Foundation. Deze stichting, ondersteund door de Venrayse stichting Calebas, wil in de regio Bolgatanga twee bestaande waterputten mechaniseren. Door het aanleggen van een waterleidingnetwerk wordt water gemakkelijk bereikbaar en hoeven vrouwen en kinderen geen uren te lopen om water te halen. Kinderen kunnen daardoor naar school en vrouwen kunnen, met behulp van microcredieten, eigen bedrijfjes opstarten.

Kiwanisclub Schieëpersland heeft dit project aangemeld bij Cordaid, een organisatie dat subsidies verstrekt voor ontwikkelingsprojecten. Daags voor het Theaterfeest liet Cordaid weten het project met maximaal € 25.000 te ondersteunen. Dankzij het veilingresultaat, een donatie van Rowwen Heze van 6.500 euro en deze bijdrage werd bijna € 62.000 bijeengebracht. Daarnaast kreeg Rangel nog een cheque van 500 euro overhandigd waarmee de jonge muzikant een masterclass kan volgen.

Kiwanisclub Schieëpersland is een serviceclub die activiteiten organiseert om geld bijeen te krijgen voor goede doelen. Daarbij staat het motto "Serving the Children of the World" voorop. Het Theaterfeest is een tweejaarlijkse activiteit van de club.

 

Bestuurswisseling

26.08.11
De heer Fran Janssen, een van onze oprichters, heeft besloten te stoppen met zijn werk als bestuurslid van Stichting Calebas. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn  initiatieven en bijdragen.

Beleidsplan

26.08.11
Stichting Calebas heeft uiteraard haar doelstellingen, strategie en beleid vastgelegd in een beleidsplan. De doelstellingen zijn mede gebaseerd op de millenniumdoelen. Het beleidsplan is voor geïnteresseerden per mail opvraagbaar.

Bouw instructieruimte

26.08.11
Stichting Calebas financiert in Bolgatanga de bouw van een kantoor met instructielokaal. Dat is nodig om de continuïteit van de werkzaamheden in de regio Bolgatanga te garanderen. Het gebouw wordt tevens gebruikt voor instructie aan bijvoorbeeld vrouwen die de beschikking over een microkrediet hebben gekregen. Voor de bouw van een eigen kantoor is gekozen omdat de huur van de huidige accommodatie te kostbaar werd. De bouw komt mede tot stand door goede medewerking van de plaatselijk overheden.

Kiwanisproject

26.08.11

Kiwanis Venray

't Roojse Huus

21.12.10

De actie 't Roojse Huus met Kerst 2010, georganiseerd door Omroep Venray, is zeer succesvol verlopen en heeft uiteindelijk meer dan €13.000,- opgeleverd. De opbrengsten worden ingezet voor het realiseren van nieuwe waterprojecten.

Calebas ANBI erkend

08.11.10

De Belastingdienst heeft de stichting Calebas aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat donateurs en sponsoren hun giften aan Calebas in mindering mogen brengen op hun inkomen.

Vastenactie

05.11.10

De Vastenactie in 2011, georganiseerd door de commissie Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV) van het dekenaat Venray, is inmiddels afgerond. Met het project worden circa 2000 mensen die wonen in het gebied Navrongo in de omgeving van Bolgatanga geholpen aan schoon drinkwater. Het verzoek werd ingediend door Father Paul Kapochina via de lokale bisschop. De bouw van de waterput is inmiddels gestart. Daarmee hebben binnenkort 1.500 mensen, waaronder veel kinderen, schoon drinkwater in een gebied waar dit nog niet aanwezig was.

Voor informatie inzake nieuwe Vastenactieprojecten kunt u terecht bij:

Bisdom Roermond
Mondial Platform Venray
Missieburo

 

Calebas besteedde ruim € 35.000 aan projecten

04.04.10

In de periode vanaf de oprichting (eind 2007) besteedde Calebas voor een bedrag van ruim € 35.000,- aan verschillende projecten in de omgeving van Bolgatanga in de Upper East Region van Ghana, het voormalige werkgebied van Wiljo Fleurkens. De projecten worden uitgevoerd door de zusterstichting Kalabash Foundation Ghana. De uitvoering is in handen van Justin Adonadaga een afgestudeerd ingenieur. Hij is medewerker van de Kalabash Foundation, die wordt bestuurd door Father Paul een lokale priester/missionaris, de Nederlander Hans van de Sande en een jurist uit Accra, de hoofdstad van Ghana. Voor alle projecten wordt door Justin eerst een projectplan ingediend. Het bestuur van Calebas beoordeelt of al dan niet overgegaan wordt tot financiering of een donatie. Na het gereedkomen van een project wordt daarover gerapporteerd. Calebas maakt geen beheerskosten, waardoor alle donaties en giften geheel ten goede komen aan de projecten, op het gebied van onder andere water, onderwijs en gezondheidszorg.

Justin Adonadaga, "onze" projectleider in Bolgatanga

 

Jan Fleurkens Ambassadeur

Stichting Calebas is opgericht mede op verzoek van de familie van de helaas overleden Wiljo Fleurkens. De familie Fleurkens was steeds nauw betrokken bij het werk van hun Wiljo. In het najaar van 2009 is door het bestuur van Stichting Calebas besloten om de broer van Wiljo, Jan Fleurkens, als ambassadeur te betrekken bij het werk van Stichting Calebas. Als geen ander weet ook Jan wat Wiljo bezielde en kan daardoor erg waardevol zijn bij het realiseren en uitdragen van de doelen van Stichting Calebas.